مؤسسه رازی

آمادگی مؤسسه رازی برای تولید ۳ میلیون دز واکسن در ماه
خط تولید واکسن «کووپارس» فعال شد

آمادگی مؤسسه رازی برای تولید ۳ میلیون دز واکسن در ماه

معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دز واکسن «کووپارس» تولید شده و به محض دریافت مجوز تزریق اضطراری آمادگی تولید ماهانه 3 میلیون دز را داریم.