ماسک بزنید

پیش بینی یک متخصص از آینده کرونا در ایران

پیش بینی یک متخصص از آینده کرونا در ایران

یک متخصص بیماری‌های داخلی گفت: دست‌کم‌گرفتن کرونا می‌تواند به سان یک بمب خوشه‌ای تمام جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.