ماسک طبی صنایع نساجی وزارت صنعت معدن و تجارت خودکفایی سرمایه در گردش

خودکفایی در ماسک‌طبی در گروی تامین سرمایه ۳۵ طرح ناتمام

خودکفایی در ماسک‌طبی در گروی تامین سرمایه ۳۵ طرح ناتمام

هم اکنون ۳۵ طرح نیمه تمام در تولید مواد اولیه ماسک (ملت بلون) در کشور وجود دارد که در صورت تکمیل و راه اندازی این طرح ها، امکان رفع نیاز کشور به واردات این محصول وجود خواهد داشت.