ماشین‌آلات کشاورزی

دلالانی که ۵ برابر تولیدکننده تراکتور در کشور سود می‌برند
مرکز مکانیزاسیون هیچ مجوزی قانونی برای سهمیه‌بندی تراکتور ندارد

دلالانی که ۵ برابر تولیدکننده تراکتور در کشور سود می‌برند

رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی کشور با اشاره به توزیع تراکتور توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گفت: تراکتور ۴۰۰ میلیونی درب کارخانه تراکتورسازی به قیمت ۶۰۰ میلیون در بازار آزاد و توسط سوداگران به کشاورز تقدیم می‌شود.