مالک رحمتی

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بناب تا دهه فجر افتتاح شود
استاندار آذربایجان شرقی:

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بناب تا دهه فجر افتتاح شود

استاندار آذربایجان شرقی گفت: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بناب باید تا دهه فجر افتتاح شود و معاون وزیر راه و شهرسازی برای بهره‌برداری از این طرح قول داده اند.

استاندار آذربایجان شرقی از کنارگذر شرقی بناب بازدید کرد

استاندار آذربایجان شرقی از کنارگذر شرقی بناب بازدید کرد

مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی در ادامه نظارت ستادی خود در شهرستان بناب از وضعیت ساخت کنارگذر شرقی بناب بازدید کرد.

ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بناب
استاندار آذربایجان‌شرقی تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بناب

استاندار آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بناب تاکید کرد.

ضرورت تسریع در پرداخت حداقل ۵۰ درصد از تعهد وزارت‌ نفت
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در پرداخت حداقل ۵۰ درصد از تعهد وزارت‌ نفت

استاندار آذربایجان شرقی گفت: درخواست ما از وزیر نفت، تسریع در پرداخت حداقل ۵۰ درصد از تعهد آن وزارت‌خانه است.

تحکیم خانواده در جامعه باید اولویت تمام اقدامات فرهنگی باشد
استاندار آذربایجان شرقی:

تحکیم خانواده در جامعه باید اولویت تمام اقدامات فرهنگی باشد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: تحکیم خانواده در جامعه باید اولویت تمام اقدامات فرهنگی باشد، چون که خانواده ای با بنیان قوی همچون دژی مستحکم در برابر انحرافات و تهدیدها خواهد ایستاد.

نسخه نجات اقتصاد استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است
استاندار آذربایجان شرقی:

نسخه نجات اقتصاد استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نسخه نجات اقتصاد استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است، گفت: حاضریم هر پروژه نیمه‌تمامی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

پروژه‌های تحولی سال ۱۴۰۳ هر دستگاه معین شود
استاندار آذربایجان شرقی:

پروژه‌های تحولی سال ۱۴۰۳ هر دستگاه معین شود

استاندار آذربایجان شرقی گفت: پروژه های تحولی سال ۱۴۰۳ هر دستگاه معین شود و بعد از تصویب در شورای برنامه‌ریزی، نهایت تلاش در جهت اجرای به موقع این پروژه ها انجام شود.

نسخه علاج آذربایجان شرقی توسعه متوازن است
استاندار آذربایجان شرقی:

نسخه علاج آذربایجان شرقی توسعه متوازن است

استاندار آذربایجان آذربایجان گفت: نسخه علاج استان توسعه متوازن است و باید مشکلات استان را اولویت بندی کنیم.