مامایی

۲ مطب مامایی متخلف در تبریز پلمب شد

۲ مطب مامایی متخلف در تبریز پلمب شد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: ۲ مطب مامایی متخلف به علت انجام سقط جنین غیرقانونی در این شهر پلمب شد.

سقط جنین یک تهدید و آسیب اجتماعی است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

سقط جنین یک تهدید و آسیب اجتماعی است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ابراز نگرانی از آمار و گزارش‌های غیررسمی سقط جنین گفت: سقط جنین یک تهدید و آسیب اجتماعی است.