مانور

برگزاری موفق مانور پدافند غیرعامل در مخابرات منطقه آذربایجان‌شرقی

برگزاری موفق مانور پدافند غیرعامل در مخابرات منطقه آذربایجان‌شرقی

مانور پدافند غیرعامل با موضوع "پرتوی" در مخابرات منطقه آذربایجان‌شرقی به صورت موفقیت آمیز برگزار شد.

مانور روز حمل و نقل بدون حادثه در آذربایجان شرقی

مانور روز حمل و نقل بدون حادثه در آذربایجان شرقی

رزمایش روز حمل و نقل بدون حادثه با حضور دستگاههای متولی ارتقای ایمنی تردد در آذربایجان شرقی برگزار شد.