ماه مهر

زنگ اول، الفبای مهرورزی در مدرسه شهروندی

زنگ اول، الفبای مهرورزی در مدرسه شهروندی

برنامه ریزی و اهتمام برای ترتیب آموزش‌های پایه شهروندی، توانمندسازی و آموزش مهارت‌های زندگی در بین دانش آموزان، باید بیش از همه در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مدنظر قرار گیرد.