مایکل مارتین

آمادگی ایران برای برگزاری دور جدید رایزنی‌های سیاسی با ایرلند
در گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و همتای ایرلندی تاکید شد؛

آمادگی ایران برای برگزاری دور جدید رایزنی‌های سیاسی با ایرلند

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایرلند از آمادگی ایران برای برگزاری دور جدید رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور خبر داد.