متخصصان

متخصصان قلابی بلای جان بیماران کرونایی
تزریق داروی ضد ویروسی رمدسیور در منزل؛

متخصصان قلابی بلای جان بیماران کرونایی

رمدیسیور در بازار سیاه هر شیشه از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. حتی تزریق این دارو در برخی مراکز بسیار گران است. تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای تزریق هر دوز رمدسیور پول دریافت می‌کنند.