مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی

اسامی نهایی نامزدهای حضور در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک مشخص شد
با ثبت نام پنج نفر در روز آخر؛

اسامی نهایی نامزدهای حضور در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک مشخص شد

در روز پایانی مهلت ثبت نام برای حضور در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک، پنج نامزد دیگر نام نویسی کردند.