مجمع خیرین جوان شعبه سهند

توزیع ۱۰۰۰ بسته یلدایی از سوی مجمع خیرین جوان سهند بین نیازمندان

توزیع ۱۰۰۰ بسته یلدایی از سوی مجمع خیرین جوان سهند بین نیازمندان

تبریزمن: به همت مجمع خیرین جوان شعبه سهند، 1000 بسته یلدایی در آستانه شب یلدا بین نیارمندان توزیع می گردد.