مجمع عالی حکمت اسلامی کشور

افتتاح دفتر استانی مجمع عالی حکمت اسلامی در تبریز

افتتاح دفتر استانی مجمع عالی حکمت اسلامی در تبریز

چهارمین دفتر استانی مجمع عالی حکمت اسلامی کشور در تبریز افتتاح شد.