مجموعه زیرزمینی

نگاهی به مجموعه نویافته زیرزمینی قوشچی ارومیه

نگاهی به مجموعه نویافته زیرزمینی قوشچی ارومیه

قوشچی يكی از مناطق نسبتاً پرجمعیت شمال شهرستان ارومیه بوده و فاصله آن تا ارومیه در حدود ۷۵ كيلومتر است، توپوگرافی زمين و منتهی شدن آن به ساحل درياچه اروميه موجب شده كه با وجود كوهستانی بودن منطقه، شهر قوشچی در اراضی با شيب نسبی ساحل درياچه استقرار يابد و در زمره شهرهای پای‌كوهی محسوب شود.