محدودیت ترافیکی جاده چالوس

تردد در جاده چالوس ممنوع شد

تردد در جاده چالوس ممنوع شد

در زمان حاضر تردد وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.