محسن فرهادی بهداشت محیط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا پروتکل‌های بهداشتی

پروتکل‌های بهداشتی رنگ باخته است/ پلمب ۱۷ هزار واحد صنفی متخلف

پروتکل‌های بهداشتی رنگ باخته است/ پلمب ۱۷ هزار واحد صنفی متخلف

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت نظارت ها و بازرسی های بهداشتی بعد از بازگشایی مدارس و شروع فصل پاییز را تشریح کرد.