محسن فرهادی ضدعفونی مترو

گندزدایی اماکن عمومی ضرورتی ندارد/توصیه به شهروندان

گندزدایی اماکن عمومی ضرورتی ندارد/توصیه به شهروندان

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: در حال حاضر گندزدایی و ضدعفونی اماکن عمومی ضرورت چندانی ندارد.