محسن پیرهادی

موافقت فراکسیون انقلاب مجلس با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
پیرهادی خبر داد؛

موافقت فراکسیون انقلاب مجلس با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از موافقت اعضای این فراکسیون با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خبر داد.