محصول

آذربایجان شرقی در تولید پنج محصول کشاورزی رتبه‌ی اول کشور را دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

آذربایجان شرقی در تولید پنج محصول کشاورزی رتبه‌ی اول کشور را دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان در زمینه تولید پنج محصول کشاورزی رتبه‌ی اول کشور را دارد، گفت: همچنین در تولید ۲۱ محصول در رتبه های اول تا پنجم قرار داریم.