محلات حاشیه نشین

بهره‌مندی محلات حاشیه‌نشین از وام نهضت ملی مسکن به دولت پیشنهاد شده است
شهردار کلانشهر تبریز مطرح کرد:

بهره‌مندی محلات حاشیه‌نشین از وام نهضت ملی مسکن به دولت پیشنهاد شده است

شهردار کلانشهر تبریز گفت: اولویت شهرداری در وهله اول رفع خطر از جان مردم در محلات حاشیه‌نشین است و خوشبختانه شورای اسلامی کلانشهر تبریز با این موضوع همدل و همراه است و امیدواریم این موضوع به خوبی تخقق یابد.