محمدجهانگیری جامعه پزشکی مالیات پزشکان

الان وقت بررسی تراکنش های مالی پزشکان نیست

الان وقت بررسی تراکنش های مالی پزشکان نیست

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به بررسی تراکنش های مالی جامعه پزشکی، گفت: در شرایطی که پزشکان درگیر کرونا هستند، وقت این کارها نیست.