محمدرضا اخباری

چرا باید از غیبت اخباری ترسید؟
خطر بزرگ بیخ گوش تراکتوری ها؛

چرا باید از غیبت اخباری ترسید؟

محمدرضا اخباری سنگربان شماره یک قرمزهای آذربایجان روز گذشته در مصاف با فولاد خوزستان در دقیقه هشتاد بخاطر برخورد با کولیبالی دچار مصدومیت شد که در نهایت سالاری بجای وی درون دروازه تراکتور ایستاد.