محمدرضا شجریان موسیقی ایرانی بیمارستان جم کادر درمان

آخرین وضعیت سلامتی  محمدرضا شجریان

آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان

آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان از زبان پزشک معالج ایشان در سال‌روز تولد ۸۰ سالگی‌اش مشاهده می کنید.