محمدرضا مشایخی

فرماندار میانه بر توزیع عادلانه خدمات شهری تاکید کرد

فرماندار میانه بر توزیع عادلانه خدمات شهری تاکید کرد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه بر ضرورت توزیع متوازن و عادلانه خدمات و امکانات شهری تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه ذات شهرداری امور مالی است، کنترل و رصد هر چه بیشتر مسیرهایی با احتمال بروز تخلف و کنترل ساخت و سازها ضروری است.