محمدرضا مهدی زاده اهدای خون محمد رضا مهديزاده

محدودیت زمانی در نگهداشت فرآورده های خونی/درخواست از شهروندان

محدودیت زمانی در نگهداشت فرآورده های خونی/درخواست از شهروندان

مدیرکل انتقال خون استان تهران با تقدیر از حماسه بزرگ حضور و همدلی مردم در مراکز اهدای خون، ادامه این همراهی تا پایان زمستان را یک ضرورت مهم دانست.