محمدعلی محسنی بندپی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زایمان

احتمال ورود مجلس برای مقابله با زایمان‌های زودرس در ایام خاص

احتمال ورود مجلس برای مقابله با زایمان‌های زودرس در ایام خاص

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: آمار تعداد زایمان‌های سزارین در روزهای لاکچری به سه برابر رسیده است اگر وزارت بهداشت نتواند کاری کند ما باید در مجلس قوانین سختگیرانه تصویب کنیم.