محمدمهدی ناصحی بیمه سلامت تعرفه های پزشکی

لزوم لحاظ مشوق در تعرفه خدمات الکترونیک سلامت

لزوم لحاظ مشوق در تعرفه خدمات الکترونیک سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: پیشنهاد ما این است که در تعرفه خدمات الکترونیک نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شود، زیرا به نفع خدمات دهنده و خدمات گیرنده و خریدار خدمات سلامت است.