محمدمهدی ناصحی سازمان بیمه سلامت بیمه سلامت ویروس کرونا

منابع بیمه سلامت باید درست هزینه شود/توجه به هزینه های کمرشکن

منابع بیمه سلامت باید درست هزینه شود/توجه به هزینه های کمرشکن

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: رسیدگی به هزینه های کمرشکن مردم در این دوره سخت اقتصادی از موضوعاتی است که نسبت به آن باید توجه ویژه داشت.