محمد ابراهیمی

شکافی که با برد تراکتور دیده شد

شکافی که با برد تراکتور دیده شد

بردی که به نظر می‌رسید آرامش را به اردوی سرخپوشان بیاورد، وجود شکاف بین هواداران و بازیکنان را نمایان کرد.