محمد جمشیدی

جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس شد
جمشیدی خبر داد؛

جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس شد

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور از عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در «بریکس» خبر داد.

تکذیب رایزنی درباره تقسیم خزر/ تاکید ایران بر ترسیم خط مبدا خاص
معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد؛

تکذیب رایزنی درباره تقسیم خزر/ تاکید ایران بر ترسیم خط مبدا خاص

معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی شایعات درباره دریای خزر، گفت: سیاست دولت ایجاد کریدور جامع شمال جنوب است.