محمد دهقان

دهقان: تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد ۹ نفر است

دهقان: تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد ۹ نفر است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد را 9 نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند.

مکتب سلیمانی استمرار مکتب بسیج است
معاون حقوقی رئیس جمهور:

مکتب سلیمانی استمرار مکتب بسیج است

معاون حقوقی رئیس جمهور با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.