محمد رئیس زاده

سطح سواد سلامت مردم خوب نیست/ توصیه به رسانه ملی
رئیس سازمان نظام پزشکی؛

سطح سواد سلامت مردم خوب نیست/ توصیه به رسانه ملی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، سطح سواد سلامت مردم را خوب ندانست و از رسانه ملی خواست حساسیت های لازم را در برنامه های آموزشی سیما مدنظر قرار دهد.