محمد رشیدی

واردات خودرو چه شد؟
رشیدی در صحن مجلس:

واردات خودرو چه شد؟

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از عدم واردات خودرو انتقاد کرد.