محمد مطهری

مشارکت ۵۳ درصدی مردم شبستر در انتخابات ۱۱ اسفند
فرماندار شهرستان شبستر خبر داد؛

مشارکت ۵۳ درصدی مردم شبستر در انتخابات ۱۱ اسفند

فرماندار شبستر از مشارکت ۵۳ درصدی مردم شبستر در انتخابات ۱۱ اسفند خبر داد و گفت: یک بار دیگر حضور پرشور مردم منطقه در انتخابات ۱۱ اسفند همه محاسبات دشمنان را برهم ریخت.