محمد وحیدی

جاماندگان یارانه هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند
وحیدی در تذکر شفاهی:

جاماندگان یارانه هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند

نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: دهک بندی یارانه بگیران باعث اعتراض برخی از مردم شده است و باید هر چه زودتر تکلیف جاماندگان مشخص شود.