محمد کاظمی فرد

تمام پرونده‌ها در قوه قضائیه الکترونیکی می‌شوند
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه:

تمام پرونده‌ها در قوه قضائیه الکترونیکی می‌شوند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: تلاش داریم پرونده‌های تمام الکترونیکی به اجرا گذاشته شود و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ همه پرونده‌ها در کل قوه قضاییه الکترونیکی شود.