محمود کیا

اقدامات سازمان جهاد کشاورزی برای ورود چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

اقدامات سازمان جهاد کشاورزی برای ورود چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: نهایت تلاش سازمان کشاورزی حل مشکل چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز است.