محموله

کشف محموله قاچاق در مراغه

کشف محموله قاچاق در مراغه

فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۱۰ دستگاه انواع تجهیزات پزشکی و آرایشی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.