محور میاندوآب_سرچم

جاده سرچم – میاندوآب رو به اتمام است
بعد از ۳۳ سال؛

جاده سرچم – میاندوآب رو به اتمام است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پروژه تعریض و بهسازی محور میاندوآب_سرچم به طول ١٨١ کیلومتر یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌های راهسازی استان هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.