محکوم

باشگاه تراکتور محکوم شد/ قرار رد برای پرونده شکایت از استقلال
آرای جدید کمیته تعیین وضعیت؛

باشگاه تراکتور محکوم شد/ قرار رد برای پرونده شکایت از استقلال

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد.