مخابرات منطقه آذربایجان شرقی

تار نوری مخابرات

تار نوری مخابرات

روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان شرقی

افزایش رضایت از خدمات مخابرات با ارائه خدمات مطلوب توسط دفاتر پیشخوان

افزایش رضایت از خدمات مخابرات با ارائه خدمات مطلوب توسط دفاتر پیشخوان

جانشین مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب گفت: هم‌ افزایی با دفاتر پیشخوان دولت در ارائه خدمات مطلوب موجب افزایش رضایت مشتریان از خدمات مخابرات در تمامی حوزه ها اعم از تلفن ثابت، اینترنت و همراه می‌ شود.