مخازن آبی

کاهش ٢٢ درصد ورودی سدهای آذربایجان‌شرقی

کاهش ٢٢ درصد ورودی سدهای آذربایجان‌شرقی

مدیرعامل شرکت ‌آب منطقه آذربایجان‌شرقی گفت: میزان ورودی روان آب‌ها به مخازن سدهای استان تا به امروز در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد کاهش دارد.