مداح

درگذشت مداح پیشکسوت تبریزی

درگذشت مداح پیشکسوت تبریزی

«حاج علی اکبر صابری» از مداحان بنام و پیشکسوت تبریزی درگذشت.