مدارس خشتی

۲۰ درصد فضاهای مدارس آذربایجان‌شرقی غیرمستحکم است

۲۰ درصد فضاهای مدارس آذربایجان‌شرقی غیرمستحکم است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی گفت: ۲۰ درصد فضاهای مدارس استان غیرمستحکم است.

مدارس خشتی و گلی از استان اردبیل برچیده شده است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل:

مدارس خشتی و گلی از استان اردبیل برچیده شده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: با اجرای ۲ پروژه در قالب ۱۲ کلاس درس در شهرستان بیله‌سوار می‌توانیم بگوییم که مدارس خشتی و گلی از استان اردبیل برچیده شده است.