مدارس روستایی

بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مدارس شهری و روستایی آذربایجان‌شرقی
رئیس گروه بهداشت محیط استان خبر داد

بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مدارس شهری و روستایی آذربایجان‌شرقی

رئیس گروه بهداشت محیط آذربایجان‌شرقی گفت: همزمان با آغاز آموزش‌های حضوری دانش‌آموزان، کارشناسان بهداشت محیط استان در مدارس شهری و روستایی حضور یافته و شرایط را بررسی کردند.