مدرسه هدایت

ممانعت از فروش بنای تاریخی مدرسه هدایت اورمیه/این بنا ثبت ملی شده است

ممانعت از فروش بنای تاریخی مدرسه هدایت اورمیه/این بنا ثبت ملی شده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به مزایده بنای تاریخی مدرسه هدایت ارومیه توسط اداره راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی، طی مکاتبات انجام شده، پیگیر متوقف ساختن مزایده این اثر ملی شد.