مدیران

لابی گری برای حضور یک نورچشمی در صنعت و معدن استان
تحرکات مدیران حاشیه دار برای آذربایجان

لابی گری برای حضور یک نورچشمی در صنعت و معدن استان

پیرو اطلاع واصله ی غیر رسمی، رایزنی برای انتصاب یک مدیر پایتخت نشین و منتسب به جبهه اصلاحات به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که از قضا تحت حمایت برخی مدیران مسئله دار دولت روحانی و ناکام در دولت رئیسی می باشد نتیجه بخش بوده است