مدیرعامل بانک ملت

فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت شد

فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت شد

دکتر فرشید فرخ‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب و معرفی شد.