مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه حرارتی تبریز
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی خبر داد

افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه حرارتی تبریز

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی از آغاز تعمیرات اساسی واحدهای دو نیروگاه حرارتی تبریز خبر داد و گفت: این واحد که با افت تولید به ۲۸۰ مگاوات مواجه شده بود، از دو ماه پیش در دست تعمیر قرار گرفته و پس از اتمام تعمیرات به ظرفیت تولید ۳۵۰ مگاوات خواهد رسید.