مدیرکل آژانس

تکرار ادعای نگرانی مدیرکل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران

تکرار ادعای نگرانی مدیرکل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اخیرا ادعا کرده ایران به تفاهم دو هفته پیش با این نهاد متعهد نبوده و مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌ها در مجتمع تسای کرج شده مدعی شد: ما در اندازه‌ای که باید نگران هستیم، نه بیشتر نه کمتر